top of page

Selin 

Art Therapy Practitioner | Gestalt Coach

selin.png

Selin sanat terapisi seanslarını hem bire bir hem de gruplar halinde yapıyor. Aynı zamanda Fransız Lape psikiyatri hastanesinin sanat terapisi ekibinde. 

 

Selin, sanatın iyileştirici gücüne derinden inanıyor. Ona göre, sanatın gücü bilinmeyeni görünür kılmasında. Sanat terapisi kişiyi girmeye cesaret edemediği yerlere veya varlığını bile bilmediği kapılardan içeri şefkatle sokuyor, sözle dile gelmeyeni ifade etmenin, kendini anlamanın, iç bilgeliğine ulaşmanın sınırsız sayıda yaratıcı yolunu sunuyor. Kişinin içinde zaten varolan ama ulaşamadığı cevaplara ulaşabilmesi icin yol gösteriyor.

 

Sadece resim, heykel gibi görsel sanatları değil aynı zamanda bedeni, hareketi, şiiri, yazıyı da seansların içinde birbirine geçişli ve dönüştürerek kullandığı yöntemin adı dışavurumcu sanat terapisi.

 

Sanat kendi başına terapötik bir süreç olsa da, sanat terapisi seansında ilk etap kişinin kendi içine dönüp odaklanmasını sağlayarak kişiye/konuya özgün tasarlanan sanat uygulamasının ortaya cıkarılmasıdır. Asıl farkı yaratan sonraki aşama ise; Selin’in rehberliğinde, sanat eseriyle yaratıcısı arasında bir diyalog oluşturulup öz-farkındalık sürecinin deneyimlenmesi.

 

Seanslarda odak hiç bir zaman estetik veya çıkan eserin güzelliği değil, kişinin içindekini dışarı özgürce yansıtabilmesi. Bir başka deyişle seanslar için sanatsal beceriye hiç gerek yok, teknik yok, doğru yanlış gibi kavramlar yok çünkü amaç çocuk gibi filtresiz kendini ifade edebilmek. Biz buna "düşük beceri yüksek hassasiyet" diyoruz.

 

Grup terapisi seanslarında maksiumum kişi sayısı 8 kişidir.

Private Session

Art Therapy Practitioner | Gestalt Coach  | 120 Minutes | Session in Turkish/English

Selin deeply believes in the healing power of art and sees art therapy as a gateway for tapping into one’s inner wisdom and making a gentle contact with the unknown, untouched, unsaid and unreachable parts of one’s self. Selin uses a combination of expressive arts therapy techniques including visual arts such as painting, drawing, sculpting as well as writing and movement. While art on its own is a therapeutic process, focusing on one’s inner-self, making art and then forming a dialog with the artwork by the guidance of an art therapy practitioner cultivating a strong self-awareness is what distinguishes art therapy. 

No art skill is needed for these sessions as the aim is being able to express oneself without a filter like a kid. We call it “low skill high sensitivity”. 

bottom of page